Waar kan Aster Zorg bij ondersteunen?

Aster Zorg kan u ondersteunen bij het zelfstandig blijven wonen. Voorbeelden van de ondersteuning die onze begeleiders bieden zijn:

Icon administratie Hulp bij uw administratie
Icon lijst Helpen bij het maken van een planning voor uw huishouden en het aanbrengen van structuur hierin
Icon social Helpen met het onderhouden van sociale contacten

Begeleiding aanvragen

Uw gemeente betaalt de begeleiding van Aster Zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om in aanmerking te komen voor begeleiding, is een aanvraag nodig. Deze aanvraag doet u bij de gemeente waar u woont. Hoe de aanvraagprocedure verloopt, is per gemeente verschillend geregeld. U kunt bij uw gemeente vragen hoe u een aanvraag kunt doen voor begeleiding, maar u mag ook contact met ons opnemen. Wij helpen u graag!

Begeleiding in de praktijk

Als u toestemming heeft gekregen van uw gemeente, dan kunt u kiezen voor begeleiding van Aster Zorg. We komen vervolgens eerst bij u op huisbezoek, zodat we kunnen kennismaken met u. In dat gesprek bespreken we uw wensen voor de vaste begeleider die u krijgt van Aster Zorg. Nadat we de juiste begeleider hebben gevonden, gaan jullie samen een ondersteuningsplan maken. De doelen die uw gemeente heeft aangegeven bij het geven van de toestemming voor uw begeleiding, zijn de basis van het plan. Daarnaast geeft u aan welke doelen u zelf wilt bereiken met de begeleiding. In het ondersteuningsplan gaan jullie de doelen concreet maken door te beschrijven wat u wilt bereiken. Ook omschrijven jullie samen wanneer welk doel gehaald moet zijn. Tenslotte komt in het plan te staan hoe vaak en op welke tijdstippen u contact heeft met de begeleider. Wanneer u het eens bent met het plan en het heeft ondertekend, gaat uw vaste begeleider met u aan de slag!