Functionaris Gegevensbescherming

Het is voor ons belangrijk om actief uw privacy te blijven beschermen. Daarom hebben we een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Dit is Marloes Vonkeman. De Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht of Aster Zorg blijft voldoen aan de privacywetgeving.

Privacyverklaring

Aster Zorg heeft een privacyverklaring opgesteld. Hierin staat beschreven welke persoonsgegevens wij gebruiken en waarom we dit doen. Uitgangspunt daarbij is dat we alleen persoonsgegevens gebruiken indien dat noodzakelijk is en natuurlijk op een veilige manier. U kunt de Privacyverklaring Aster Zorg hier downloaden.