Doelstelling cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten binnen Aster Zorg. Zij wordt gevormd door cliënten die hulp of ondersteuning ontvangen van Aster Zorg. De cliëntenraad komt minimaal drie keer per jaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten adviseert de cliëntenraad over de kwaliteit van de zorg die Aster Zorg levert.

Wilt u deelnemen aan de cliëntenraad?

Als u belangstelling heeft om ook lid te worden van de cliëntenraad, dan kunt u hierover contact met ons opnemen. Dit kan via info@asterzorg.nl of via 053 – 2032 145.