Huishoudelijke hulp in Oldenzaal

Het kan zijn dat het huishouden te zwaar voor u wordt en uw eventuele partner ook het huishouden niet meer kan doen. Een eerste stap kan dan zijn om iemand in uw omgeving te vragen om u te helpen. Bijvoorbeeld een familielid, een buur of een kennis. U kunt misschien ook particuliere hulp inschakelen.

Daarnaast zijn er in Oldenzaal verschillende vormen van ondersteuning waardoor u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld een maaltijdservice, de was-en strijkservice en een klussendienst.

Soms is huishoudelijke ondersteuning mogelijk op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor meer informatie over deze ondersteuningsmogelijkheden op grond van de Wmo, kunt u contact opnemen met het Sociaal plein Oldenzaal.

Sociaal plein Oldenzaal

Heeft u problemen met de huishouding? En het lukt niet om zelf een oplossing te vinden? Neem dan contact op met het Sociaal plein. Met een medewerker bespreekt u uw situatie. Dit hoeft niet alleen te gaan over huishoudelijke ondersteuning maar kan veel meer omvatten. Samen kijkt u naar mogelijke oplossingen. De medewerker van het Sociaal plein kan u goed infomeren over de voorzieningen die er in Oldenzaal zijn.

U kunt iedere werkdag tussen 9 en 12 uur zonder afspraak terecht bij het Sociaal plein in het Stadhuis van Oldenzaal. Ook kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen:

  • (0541) 58 81 00
  • contact@sociaalpleinoldenzaal.nl

De stappen

  • Als het huishouden niet meer lukt, neemt u contact op met het Sociaal plein. Dit kan telefonisch via (0541) 58 81 11 of via e-mail:            sociaalplein@oldenzaal.nl
  • Het Sociaal plein gaat met u in gesprek en adviseert u over alle mogelijkheden die er in Oldenzaal zijn. Zo nodig helpen zij u met een melding bij de gemeente.
  • Komt u in aanmerking voor ondersteuning via de gemeente? Dan kunt u zelf een zorgaanbieder kiezen (als die zorgaanbieder tijd voor u heeft).

Kosten huishoudelijke hulp in Oldenzaal

Wanneer u huishoudelijke ondersteuning ontvangt via de gemeente, dan betaalt de gemeente de kosten hiervan aan Aster Zorg. U betaalt wel een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is sinds 2020 maximaal € 19,- per maand. Voor de eigen bijdrage krijgt u een rekening van het CAK.