Waarom wij bestaan

Aster Zorg is ontstaan omdat we écht wat willen betekenen voor onze cliënten. We leveren betrouwbare en goede zorg. Daar staan we voor! We vinden het belangrijk dat er een goed contact is tussen cliënt en medewerker. Daarom besteden we veel aandacht aan het vinden van de juiste match. Met onze zorg en ondersteuning helpen we mensen om in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen.

Aster Zorg is een groeiende thuiszorgorganisatie die in 2014 begonnen is in Enschede. We leveren thuiszorg in veertien Twentse gemeenten. Sinds 2019 is ons werkgebied uitgebreid door te starten met onze dienstverlening in de Achterhoek. En wie weet waar we uiteindelijk naartoe groeien? Maar we blijven alleen groeien zolang we betrouwbare en goede zorg kunnen blijven leveren. Daaraan doen we geen concessies.

Bij de oprichting van de organisatie stonden de initiatiefnemers voor een moeilijke opdracht: welke naam geef je de organisatie mee? Het is fijn als de naam goed uit te spreken is, ergens voor staat, makkelijk te onthouden is en iets uitstraalt van wat je wilt betekenen voor je cliënten. Door namen samen te voegen ontstond het idee voor de naam ‘Aster’. Het had voor hen precies de lading die ze zochten. Hun keuze werd bevestigd door de betekenis van het woord ‘aster’ op te zoeken. De aster is een bloem en de naam heeft twee betekenissen: oprechtheid en gelukkige ouderdom. Dit komt helemaal overeen met de doelstelling die Aster Zorg heeft: met onze zorg en ondersteuning willen we een bijdrage leveren aan de gelukkige ouderdom van onze cliënten. En oprechtheid is een van de belangrijke pijlers waar onze organisatie op steunt. De toevallig gekozen naam bleek een schot in de roos!

Hoe we werken

Aster Zorg is een efficiënte thuiszorgorganisatie die de overheadkosten tot een minimum beperkt, zodat we een zo groot mogelijk deel van ons budget kunnen besteden aan de zorg en ondersteuning voor onze cliënten. Onze organisatie kenmerkt zich door korte lijnen en een prettig onderling contact. Iedereen zet zich volledig in voor het leveren van goede zorg. Bij Aster Zorg draait het om tevreden cliënten en om medewerkers die met plezier die zorg leveren.

Nuchter en betrouwbaar, zo kun je ons typeren. Net als de inwoners van Twente en de Achterhoek. Dat is misschien wel de reden dat zij zich zo bij ons thuis voelen. Nuchter betekent bij ons: praktisch. Onze medewerkers weten van aanpakken en zorgen dat de afgesproken taken ook daadwerkelijk af komen. Betrouwbaar betekent bij ons: wat afgesproken is, komen we na. We zijn er op het afgesproken tijdstip en als we aangeven dat we terugbellen, dan bellen we daadwerkelijk terug.

Wat we doen

Aster Zorg levert huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding aan cliënten met een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van huishoudelijke ondersteuning en zijn daarvoor ISO-gecertificeerd.

Wij vinden het belangrijk om cliënten eerst te leren kennen. Daarom komen we altijd op huisbezoek voordat de dienstverlening start. Tijdens dit huisbezoek geven we informatie over de inhoud van de dienstverlening en bespreken we de wensen voor de hulp. Door op deze manier te werken, selecteren we bijna altijd direct een hulp die goed bij u past!

Logo ISO-9001-2015
Erkend leerbedrijf
Zorg Thuis NL