Hoe kan ik huishoudelijke hulp regelen?

Kiest u voor huishoudelijke hulp van Aster Zorg? Dat stellen we zeer op prijs! Om teleurstelling te voorkomen, kunt u hier nakijken of we ondersteuning kunnen leveren in uw gemeente. Als we ondersteuning leveren in uw gemeente, dan doorloopt u de volgende stappen:

  1. Aanvragen indicatie: voor onze dienstverlening heeft u een indicatie nodig. Voor huishoudelijke hulp kan dit een indicatie zijn vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor begeleiding en dagbesteding heeft u een indicatie vanuit de Wmo nodig. De aanvraag voor een Wmo-indicatie gaat altijd via uw gemeente. Wilt u weten hoe u bij uw gemeente de aanvraag kunt doen, kijk dan op de informatiepagina van uw gemeente. Voor het aanvragen van Wlz-indicatie kunt u terecht bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), dit is niet gebonden aan uw gemeente.
  2. Kiezen voor Aster Zorg: wanneer u een indicatie heeft ontvangen, wordt aan u gevraagd door welke organisatie u de dienstverlening wilt laten uitvoeren. U geeft dan aan dat u gebruik wilt maken van Aster Zorg.
  3. Officiële bevestiging: Aster Zorg ontvangt digitaal bericht van de indicatie van uw gemeente of het zorgkantoor. U hoeft dus zelf niets op te sturen naar ons. De ontvangst van de indicatie is voor ons de officiële bevestiging dat we kunnen starten met de huishoudelijke hulp. We nemen contact met u op voor het plannen van een huisbezoek voor een kennismakingsgesprek.
  4. Het kennismakingsgesprek: tijdens het huisbezoek maken we kennis met u. We bespreken wat uw wensen zijn en wat u van ons kunt verwachten. Het gesprek gaat bijvoorbeeld over uw wensen voor de hulp, wanneer de hulp komt en wat de hulp gaat doen. Ook ontvangt u de zorgmap van ons. In de zorgmap staat handige informatie over onze dienstverlening.
  5. Aan de slag: na het huisbezoek zoeken we zo snel mogelijk een geschikte hulp voor u. Nadat we deze hebben gevonden, gaat de hulp bij u aan de slag.

Waarom kiezen voor huishoudelijke hulp van Aster Zorg?

  • Oog voor cliënten. Een huishoudelijke hulp van Aster Zorg maakt niet alleen uw huis schoon, maar houdt ook in de gaten of het goed gaat met u. Daarnaast zorgen we ervoor dat we ons werk afstemmen op uw wensen.
  • Kleinschalige organisatie die haar cliënten kent. Wij vinden het belangrijk om u te leren kennen. Daarom komen we altijd bij u thuis voor een kennismakingsgesprek voordat de huishoudelijke hulp start. Tijdens dit huisbezoek vertellen we u wat u kunt verwachten van ons en bespreken we uw wensen voor de huishoudelijke hulp. Op deze manier kunnen we u een hulp aanbieden die goed bij u past. U krijgt een vaste huishoudelijke hulp, waardoor u elkaar goed leert kennen. Dat geeft een vertrouwd gevoel.
  • Nuchter en betrouwbaar, zo kun je ons typeren. Net als de inwoners van Twente en de Achterhoek. Dat is misschien wel de reden dat zij zich zo bij ons thuis voelen. Nuchter betekent bij ons: praktisch. Uw huishoudelijke hulp weet van aanpakken en zorgt dat de afgesproken taken ook daadwerkelijk af komen. Betrouwbaar betekent bij ons: wat afgesproken is, komen we na. We zijn er op het afgesproken tijdstip en als we aangeven dat we terugbellen, dan bellen we daadwerkelijk terug.
Afbeelding Oog voor cliënten
Icon personen Kleinschalige organisatie die haar cliënten kent
Afbeelding Nuchter en betrouwbaar
Afbeelding