Algemeen

De meeste mensen die thuis wonen en hier huishoudelijke hulp ontvangen, ontvangen deze huishoudelijke hulp via de Wmo. Het is ook ook mogelijk om huishoudelijke hulp te ontvangen als u zorg ontvangt uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De WLZ is er voor mensen die zware, intensieve zorg nodig hebben. Wilt u weten wanneer huishoudelijke hulp via de Wmo of de Wlz kunt krijgen? Lees dan het artikel dat we hier eerder over schreven.

Aanvragen WLZ zorg

Het aanvragen van Wlz-zorg gaat via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ onderzoekt of u in aanmerking komt voor WLZ zorg. Wanneer u in aanmerking wilt komen voor Wlz zorg, dan moet u blijvend zorg nodig hebben en er is geen kans op verbetering van uw situatie. Ook moet u 24 uur per dag zorg of toezicht in de buurt nodig hebben. De Wlz-zorg kan op verschillende manieren worden geleverd:

  • Zorg in een verpleeghuis
  • Instelling voor gehandicaptenzorg
  • Zorg thuis

Hieronder hebben we stapsgewijs weergegeven hoe u Wlz zorg kunt aanvragen.

  • Voor het aanvragen van wlz-zorg, dient u een aanvraagformulier in. Dit kan digitaal via de website van het CIZ. Ook kunt u het aanvraagformulier printen en op de post doen. U kunt dit zelf doen of iemand uit uw omgeving laten doen.
  • Nadat het CIZ het formulier heeft ontvangen, controleert het CIZ of alle gegevens aanwezig zijn, zoals de gegevens van uw zorgverzekeraar en uw medische gegevens.
  • Als het CIZ alle gegevens heeft, dan kan het CIZ op basis van deze aanvraag een indicatie afgeven.
  • Als nog niet alles duidelijk is, dan kan het zijn dat een medewerker van het CIZ bij u op huisbezoek komt.

Wanneer het CIZ besluit dat u een indicatie vanuit de Wlz ontvangt, dan krijgt u hierover binnen 6 weken een brief, dit is het indicatiebesluit. Hierin staat welke zorg u krijgt en waarom. Vervolgens wordt de indicatie doorgestuurd naar het Zorgkantoor. In Twente is dit het zorgkantoor van Menzis. Het Zorgkantoor zal vervolgens bij u informeren naar uw wensen ten opzichte van de zorgaanbieder. U kunt dan aangeven dat u de huishoudelijke hulp bij Aster Zorg wilt inzetten. Wij krijgen dan bericht van het Zorgkantoor dat we huishoudelijke hulp bij u kunnen inzetten. Op het moment dat we dit bericht hebben ontvangen, bellen we u om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek maken we afspraken over de inzet van de huishoudelijke hulp door Aster Zorg.

Direct zorg, dus geen wachtlijst bij Aster Zorg

Bij Aster Zorg hanteren we geen wachtlijst voor huishoudelijke hulp. We kunnen daarom snel bij u aan de slag.

Ondersteuning bij uw aanvraag

Wanneer u het lastig vindt om zelf een aanvraag te doen, kunt u altijd gebruikmaken van onze “op weg dienst”. Dit is een gesprek waarin we met u in gesprek gaan en u kunnen adviseren over de zorg die passend is bij uw situatie.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Naast onze hulp, kunt u ook een onafhankelijke partij u laten bijstaan bij het aanvragen van Wlz-zorg. Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wlz heeft recht op een onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner denkt met u mee over hoe u de zorg die het beste bij uw situatie past goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg.

De cliëntondersteuning in de WLZ is door het Menzis Zorgkantoor ondergebracht bij meerdere organisaties. U kunt terecht bij: Menzis Zorgadviseur, MEE, Zorgbelang, Stichting Cliënt ondersteuning Twente (SCOT) en Dichtbij. U vindt de contactgegevens van de organisaties hier.

Meer informatie over cliëntondersteuning vindt u op de website van het Zorgkantoor.

Eigen bijdrage

Wanneer u zorg krijgt vanuit de Wlz, dan betaalt u een eigen bijdrage als u ouder bent dan 18 jaar. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is verantwoordelijk voor de administratie en registratie van de eigen bijdrage in de Wlz. Het CAK berekent uw eigen bijdrage en stuurt u een factuur. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van een aantal factoren, zoals uw inkomen, uw vermogen, leeftijd, huishouden en de zorg die u ontvangt.

Heeft u vragen over de eigen bijdrage? Dan kunt u kijken op de website van het CAK.