Inhoud onderzoek cliënttevredenheid

In dit onderzoek vragen we onze cliënten wat zij van onze dienstverlening vinden. U kunt aangeven wat goed gaat, maar ook welke verbeterpunten u voor ons heeft. Met deze verbeterpunten kunnen we onze dienstverlening blijven verbeteren.

Resultaten cliënttevredenheidsonderzoek 2018

Het laatste cliënttevredenheidsonderzoek is in het voorjaar van 2018 uitgevoerd. We hebben hiervoor al onze cliënten per post een enquête toegestuurd. In totaal heeft meer dan vijftig procent van onze cliënten de enquête ingevuld en teruggestuurd. Uit de resultaten blijkt dat onze cliënten over het algemeen zeer tevreden zijn over onze dienstverlening. Het meest tevreden zijn ze over het contact met de hulp: onze cliënten waarderen gemiddeld de hulp met een 8,4. Ook over kwaliteit van de schoonmaak zijn de cliënten tevreden, ze waarderen dit gemiddeld met een 8,2. Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat onze cliënten het hebben van een vaste hulp belangrijk vinden. Als reden daarvoor geven ze aan dat ze het prettig vinden om een vertrouwensband op te bouwen met hun hulp.