Inhoud onderzoek cliënttevredenheid

In dit onderzoek vragen we onze cliënten wat zij van onze dienstverlening vinden. U kunt aangeven wat goed gaat, maar ook welke verbeterpunten u voor ons heeft. Met deze verbeterpunten kunnen we onze dienstverlening blijven verbeteren.

Resultaten cliënttevredenheidsonderzoek 2021

Het laatste cliënttevredenheidsonderzoek is eind 2021 uitgevoerd. Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft steekproefsgewijs telefonische interviews afgenomen met onze cliënten. Enkele opvallende zaken uit het opgeleverde rapport zijn:
• 93% van de cliënten is (heel) tevreden over de kwaliteit van schoonmaken
• 93% van de cliënten geeft aan (heel) tevreden te zijn over de huishoudelijke hulp
• 85% van de cliënten zou Aster Zorg bij anderen aanbevelen