Privacygeglement

Aster Zorg hecht grote waarde aan de privacy van cliënten. We gebruiken de persoonsgegevens van cliënten alleen voor het doel waarvoor we deze hebben gekregen. We hebben dit beschreven in ons privacyreglement. Ons privacyreglement is per 25 mei 2018 vernieuwd, door de komst van de AVG. Wilt u ons hele privacyreglement ontvangen? Stuur dan een mail naar info@asterzorg.nl. U ontvangt dan van ons het gehele privacyreglement.

Functionaris gegevensbescherming

Het is voor ons belangrijk om actief uw privacy te blijven beschermen. Daarom hebben we een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Dit is Marloes Vonkeman. De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht of Aster Zorg blijft voldoen aan de privacywetgeving.

Privacyverklaring

Aster Zorg heeft een privacyverklaring opgesteld voor onze klanten. Hierin staat beschreven welke persoonsgegevens wij gebruiken en waarom we dit doen. Uitgangspunt daarbij is dat we alleen persoonsgegevens gebruiken indien dat noodzakelijk is en natuurlijk op een veilige manier. U kunt de Privacyverklaring Aster Zorg hier downloaden.