Afbeelding

Die nuchterheid van Aster Zorg sprak me gelijk aan!

Margot is geboren en getogen in Twente en voelt zich hier helemaal op haar plek: “De nuchterheid en betrouwbaarheid van Aster Zorg sprak me gelijk aan. Het is een organisatie die met haar mentaliteit goed aansluit bij de mensen uit Twente en de Achterhoek. En dus ook bij mij!”

Margot heeft al een lange loopbaan in de zorg. Na haar opleiding hbo-v is ze gestart in de ggz, bij Mediant. Eerst in de verpleging, maar al snel bleek dat het overbrengen van kennis haar goed lag. Ze volgde daarom, naast haar werk, de opleiding tot docent verpleegkunde. In de jaren daarna kwam de nadruk steeds meer te liggen op het begeleiden van stagiaires. Dit mondde uit in een functie op de stafafdeling Kwaliteit. “Daar was ik niet alleen meer stagebegeleider, maar hield ik me ook bezig met het bevorderen van de deskundigheid van het eigen personeel, door bijvoorbeeld het organiseren van trainingen en workshops.” Om haar eigen deskundigheid te vergroten, volgt ze de Hogere Kaderopleiding Pedagogiek. Met zoveel kennis op onderwijsgebied in huis, was de functie als Hoofd Opleidingen bij Livio een logische volgende stap in haar loopbaan. Ook bij de daaropvolgende werkgever, de Stichting Informele Zorg Twente (SIZ Twente), heeft ze veel tijd besteed aan onderwijs. “Ik heb daar een afdeling Educatie ontwikkeld die trainingen gaf aan mantelzorgers, vrijwilligers en (zorg)professionals en onderdak bood aan het stagebureau.” Bij SIZ Twente heeft ze daarnaast zeven jaar een managersfunctie vervuld waarin ze zich bezighield met beleidsmatige zaken en de vervanger was van de directeur bij zijn afwezigheid. Al met al werkt ze nu bijna dertig jaar in de zorg en heeft ze best een indrukwekkende lijst met ervaring opgebouwd. Niet gek dus dat Aster Zorg zo blij is met haar komst.

Blij met complimenten van cliënten over communicatie Aster Zorg

Ondanks Margots ruime ervaring in de zorg is de specialisatie van Aster Zorg in huishoudelijke hulp nieuw voor haar. Waarom heeft ze voor deze baan gekozen? “Na het afronden van mijn master bedrijfskunde in 2016 ben ik al twee keer gevraagd als directeur of algemeen manager voor zorgorganisaties, maar ik vond het toen nog niet het juiste moment om de overstap te maken. Bij deze vacature had ik ineens het gevoel dat alles op zijn plek viel en de tijd rijp was. Het spreekt me aan dat Aster Zorg een jonge organisatie is, die nog volop in ontwikkeling is. Zo is dit jaar het aantal gemeenten waar we huishoudelijke hulp mogen leveren, uitgebreid met vijf gemeenten in de Achterhoek. Toch is het een thuiszorgorganisatie die kleinschalig is en het persoonlijke contact met cliënten voorop heeft staan. Dat kan alleen als je niet te groot wordt als organisatie. Aster Zorg is in de afgelopen jaren als starter natuurlijk flink gegroeid, maar dat is niet ten koste gegaan van de kwaliteit die we leveren”. Frank vult aan: “We hebben net een klanttevredenheidsonderzoek gehouden waar een hele goede score uit naar voren is gekomen. Het meest blij ben ik met de complimenten die we hebben gekregen op gebied van communicatie: onze cliënten geven aan dat we goed bereikbaar zijn en dat we problemen snel oplossen. Eén van de respondenten van het onderzoek vatte de tevredenheid over ons samen in een mooie slogan: Zorg van Aster Zorg, is voor mij een zorg minder!”

Op een normale, menselijke manier omgaan met cliënten is heel belangrijk voor ons

Het is niet moeilijk voor Frank om de vraag te beantwoorden waar hij het meest trots op is als hij terugkijkt op zijn tijd bij Aster Zorg. “Marcel Assink (directeur-eigenaar) en ik zijn vijf jaar geleden met helemaal niets begonnen en nu staat er een gezonde thuiszorgorganisatie. We waren er toen van overtuigd dat er, ondanks de hevige concurrentie, nog plek was voor een organisatie als Aster Zorg. Tussen de grote partijen zagen wij wel ruimte voor een kleinschalige, betrokken thuiszorgorganisatie. Het is mooi om te merken dat onze cliënten het daarmee eens zijn; de meesten hebben bewust voor Aster Zorg gekozen. Naast de goede huishoudelijke hulp die ze ontvangen, waarderen ze het dat ze bij ons altijd direct iemand aan de telefoon krijgen als ze bellen. Ze hoeven niet eerst een keuzemenu te doorlopen of drie keer te worden doorverbonden voordat ze de juiste medewerker aan de lijn hebben. Het op een normale, menselijke manier omgaan met cliënten is heel belangrijk voor ons. Ook al verleen ik zelf geen huishoudelijke hulp, toch ga ik een paar keer per jaar mee op huisbezoek. Ik wil weten wat er speelt bij cliënten, dan kan ik dat doorvertalen in ons beleid en in gesprekken die we als organisatie voeren met gemeenten.”

We hebben bewezen dat er behoefte is aan een organisatie als Aster Zorg

Frank kijkt met een goed gevoel terug op, zoals hij het zelf omschrijft, zijn pioniersfase bij Aster Zorg. “Het is een persoonlijke keuze om wat anders te gaan doen, maar mijn hart blijft bij Aster Zorg. Voor Aster Zorg is het goed dat er nu iemand anders aan het roer komt om verder te werken aan de ontwikkeling tot een volwassen thuiszorgorganisatie. Ik heb veel vertrouwen in de capaciteiten van Margot en dat zij een goede koers blijft varen voor de organisatie. In de korte periode dat ik haar nu ken, merk ik dat ze dingen snel oppikt, heel betrokken is en ook zeker haar eigen pad durft te kiezen. Wat ik ga missen is de fijne werksfeer en de inzet van iedereen, het samen je schouders ergens onder zetten. Zo hebben we bijvoorbeeld binnen korte tijd het ISO-certificaat kunnen binnenhalen en hebben we bewezen dat er behoefte is aan een organisatie als Aster Zorg. Het prachtige beeld dat naar voren komt uit het onlangs gehouden klanttevredenheidsonderzoek is voor mij een mooi afscheidscadeau.”

Het is een mooie organisatie met gemotiveerde en enthousiaste medewerkers

De eerste indruk van Margot van Aster Zorg is heel positief: “Ik ben een echt gevoelsmens, en het voelde voor mij direct goed toen ik hier binnenkwam. Het is een mooie organisatie met betrokken medewerkers. En ik waardeer het enorm dat Frank zoveel aandacht besteedt aan de overdracht van zijn werkzaamheden, daardoor maak ik een goede start.”

Dat het goed gaat met Aster Zorg betekent zeker niet dat Margot rustig achterover kan gaan leunen: “Er zijn genoeg punten waar ik aan wil gaan werken de komende jaren. Denk bijvoorbeeld aan de problemen van gemeenten om vanuit hun budget de Wmo te kunnen (blijven) bekostigen. Wij gaan graag met gemeenten in gesprek om te kijken hoe we zo goed mogelijk iedereen van huishoudelijke hulp kunnen blijven voorzien; de eerste gesprekken staan al gepland. Door te innoveren en creatief te denken, is er volgens ons nog van alles mogelijk. Wanneer je daarin de krachten bundelt, kun je veel bereiken. Aster Zorg is een vooruitstrevende zorgaanbieder die nieuwe ontwikkelingen aanmoedigt en ervan houdt om nieuwe paden te bewandelen en samen te werken aan oplossingen.”

Verder wil ik een professionaliseringsslag gaan maken. De afgelopen vijf jaar hebben in het teken gestaan van pionieren en groeien. Nu is het tijd om te kijken hoe we onze organisatie gezond kunnen houden. Kunnen processen beter ingericht worden? Tot hoe ver kunnen en willen we nog groeien zonder dat het ten koste gaat van ons contact met cliënten? Ook intern is het goed om te kijken of iedereen zich nog prettig voelt in zijn functie en of de functiebeschrijvingen nog overeenkomen met de daadwerkelijke taken. Maar aan Aster Zorg zelf, nee daar ga ik geen wezenlijke dingen aan veranderen. Het is een mooie organisatie met gemotiveerde en enthousiaste medewerkers, daar word ik alleen maar heel blij van!”