Waarvoor moet een eigen bijdrage worden betaald?

Een eigen bijdrage binnen de Wmo moet betaald worden voor verschillende soorten diensten die via de Wmo kunnen worden aangevraagd bij de gemeente. Aster Zorg levert bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding. Over deze diensten betaalt u een eigen bijdrage.

Hoe wordt de eigen bijdrage op dit moment berekend?

De eigen bijdrage is tot nu toe altijd inkomensafhankelijk geweest. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt dan gekeken naar de hoogte van het inkomen en de hoogte van het vermogen. Op basis daarvan berekent het CAK de maximale eigen bijdrage.

Vervolgens kijkt het CAK naar de kosten van de hulp en ondersteuning die wordt ontvangen. Zijn de kosten van de hulp en ondersteuning hoger? Dan betaalt u de maximale eigen bijdrage. U betaalt echter nooit meer dan de werkelijke kosten van de ondersteuning. Als de kosten van de ondersteuning dus lager zijn dan de maximale eigen bijdrage, dan betaalt u alleen de kosten van de ondersteuning.

Vanaf 2019 wordt geen maximale eigen bijdrage berekend op basis van het inkomen of vermogen. De eigen bijdrage zal dan altijd 17,50 per 4 weken bedragen.