Wie gebruikmaakt van een voorziening uit de Wmo, moet daarvoor een eigen bijdrage betalen. Vanaf 2019 wordt de eigen bijdrage in de Wmo maximaal € 17,50 per 4 weken.