Aster Zorg levert huishoudelijke hulp die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De uitvoering van de Wmo ligt in handen van de gemeenten. Om in aanmerking te komen voor huishoudelijke hulp via de Wmo, kunt u zich melden bij uw gemeente. De gemeente gaat met u in gesprek om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp via de Wmo. Indien de gemeente beoordeeld dat u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp, dan kunt u vervolgens kiezen om deze hulp van Aster Zorg te ontvangen.

In sommige gevallen kunt u ook als mantelzorger gebruik maken van huishoudelijke hulp van Aster Zorg. Meer informatie hierover leest u op de pagina over de huishoudelijke hulp toelage (HHT).

Aster Zorg levert huishoudelijke hulp in 13 van de 14 Twentse gemeenten. Dit zijn de volgende gemeenten:
– Gemeente Almelo
– Gemeente Borne
– Gemeente Dinkelland
– Gemeente Enschede
– Gemeente Haaksbergen
– Gemeente Hellendoorn
– Gemeente Hengelo
– Gemeente Hof van Twente
– Gemeente Losser
– Gemeente Oldenzaal
– Gemeente Tubbergen
– Gemeente Twenterand
– Gemeente Wierden
Bij Aster Zorg heeft u in principe altijd een vaste hulp. Wanneer de vaste hulp vakantie heeft, dan zal er (desgewenst) een vervangende hulp komen.
Wanneer u huishoudelijke ondersteuning ontvangt via de gemeente, dan worden de kosten hiervan betaald door de gemeente. U betaalt zelf hiervoor een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is sinds 2019 maximaal € 17,50 per periode. De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK.
Bij Aster Zorg kunt u met uw vaste hulp overleggen over wanneer de huishoudelijke hulp wordt geleverd. Wij hebben de ervaring dat op deze manier het beste wordt tegemoetgekomen aan uw wensen en dat van uw huishoudelijke hulp.

Wanneer uw vaste hulp op vakantie is of ziek is, dan proberen we zoveel mogelijk een vervangende hulp te sturen op de momenten dat uw vaste hulp ook komt. Het kan echter zijn dat een vervangende hulp een keer op een ander tijdstip komt.

Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via 053 – 2032 145 of via info@asterzorg.nl
Ja, nadat wij uw aanmelding via de gemeente hebben ontvangen, komen wij altijd op huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek bespreken we uw wensen ten aanzien van de huishoudelijke hulp, zoals de dag en het tijdstip. Na dit huisbezoek gaan we direct op zoek naar een huishoudelijke hulp die bij u past.