Aanvragen huishoudelijke hulp in Borne

Wanneer u in de gemeente Borne woont en moeite heeft om uw eigen huishouden op orde te houden, dan kunt u hierover in gesprek gaan met de gemeente. De gemeente kan u helpen om te kijken hoe het mogelijk is om uw huishouden op orde te krijgen. Het aanvragen van huishoudelijke hulp in Borne gaat in de volgende stappen:

  1. U vraagt een gesprek aan met de gemeente waarin u aangeeft dat u moeite heeft met het huishouden. Dit gesprek is met een medewerker van het sociaal team Borne. U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 074-2658500. Ook kunt u een e-mail sturen naar hulpvragen@borne.nl.
  2. De gemeente Borne gaat met u in gesprek over de reden dat u huishoudelijke hulp heeft aangevraagd. De gemeente onderzoekt in dit gesprek wat u wel en niet kunt, maar zal u ook vragen of u familie of bekenden heeft die u kunnen helpen.
  3. Mocht de gemeente beslissen dat u professionele huishoudelijke hulp krijgt via de gemeente Borne, dan kunt u aangeven dat u kiest voor Aster Zorg.
  4. Bij Aster Zorg ontvangen we vervolgens een bericht van de gemeente dat u huishoudelijke hulp van ons wilt ontvangen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om een huisbezoek te plannen en de hulp op te starten.

Ondersteuning bij uw aanvraag

Wanneer u een gesprek heeft met de gemeente, dan kan dit soms best spannend zijn. Heeft u hier moeite mee, kijk dan eens bij ons artikel over tips over het voeren van een keukentafelgesprek. U kunt ook altijd met ons bellen als u meer informatie wilt over het aanvragen van huishoudelijke hulp in Borne.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Naast de hulp die Aster Zorg biedt, kunt u er ook voor kiezen om bij het aanvragen van huishoudelijke hulp geholpen te worden door een onafhankelijke partij. Dit wordt cliëntondersteuning genoemd. In Borne wordt de cliëntondersteuning uitgevoerd door de organisatie Wijkracht. U kunt Wijkracht bereiken via 088-945 57 22. Of u kunt al bij het maken van de afspraak met het sociaal team Borne aangeven dat u gebruik wilt maken van cliëntondersteuning.

Kosten huishoudelijke hulp in Borne

Wanneer u huishoudelijke ondersteuning ontvangt via de gemeente, dan betaalt de gemeente de kosten hiervan aan Aster Zorg. U betaalt wel een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is sinds 2020 maximaal € 19,- per maand. Voor de eigen bijdrage krijgt u een rekening van het CAK.