De vergrijzing in Nederland heeft tot gevolg dat het aantal mensen met dementie toeneemt. De prognose is dat in 2020 rond de 250.000 mensen de diagnose dementie hebben en in 2050 zelfs 400.000.

Over het algemeen wordt gedacht dat mensen met dementie in een verpleeghuis wonen. Dit is niet zo, de meeste mensen met dementie wonen zelfstandig. In veel gevallen kan dit doordat er een partner thuiswoont.

De medewerkers van Aster Zorg die huishoudelijke hulp bieden aan clienten, krijgen ook steeds vaker te maken met cliënten die een vorm van dementie hebben. Dit is de reden dat we als Aster Zorg een cursus dementie hebben ontwikkelt voor onze medewerkers. In deze cursus krijgen medewerkers informatie over wat dementie, hoe we de signalen van dementie kunnen opmerken en ook hoe we hiermee om kunnen gaan.

In november hebben we op twee avonden deze cursus over dementie gegeven. Het waren leuke interactieve avonden waarin de medewerkers ook onderling ervaringen konden uitwisselen over zaken die zij hebben meegemaakt ten aanzien van dementie.

De medewerkers gaven na afloop aan dat de symptomen erg herkenbaar zijn en dat de cursus van toegevoegde waarde is op hun werkzaamheden in de thuiszorg. We zijn daarom ook bezig om te kijken hoe we een vervolg gaan geven aan deze cursus!

 

Curus dementie avond 1

Curus dementie avond 1

 

Curus dementie avond 2

Curus dementie avond 2