Bij Aster Zorg vinden we het belangrijk om te weten hoe onze cliënten onze dienstverlening ervaren. Ook vinden we het belangrijk dat belangen van onze cliënten in ons beleid behartigt worden. Dit is de reden dat we een cliëntenraad hebben.

Doelstelling cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten binnen Aster Zorg. Zij wordt gevormd door cliënten die hulp of ondersteuning ontvangen van Aster Zorg. De cliëntenraad komt minimaal drie keer per jaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten adviseert de cliëntenraad over de kwaliteit van zorg die Aster Zorg levert.

Wilt u deelnemen aan de cliëntenraad?

Als u belangstelling heeft om ook lid te worden van de cliëntenraad, dan kunt u hierover contact met ons opnemen. Dit kan via info@asterzorg.nl of via 053 – 2032 145.

 

twee mensen

twee mensen