Welkom bij Aster Zorg

Aster Zorg levert thuiszorg in Twente. De thuiszorg die we leveren is huishoudelijke hulp en begeleiding. Wilt u weten wat deze diensten inhouden? Kijk dan op deze pagina.

Kleinschalige thuiszorgorganisatie

Aster Zorg is een kleinschalige efficiënte thuiszorgorganisatie. We leveren thuiszorg in 14 Twentse gemeenten. Kleinschalig betekent bij ons dat we onze cliënten kennen. Wanneer we een zorgaanvraag krijgen, dan gaan we altijd eerst met deze cliënt in gesprek. Vaak is hier ook een partner, familielid of mantelzorger bij. Hier bespreken we wat de cliënt belangrijk vindt. Op basis van dit gesprek gaan we op zoek naar een geschikte zorgverlener. Onze medewerker stelt zich eerst altijd voor in een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat de zorgverlener kan doen. Mocht het tijdens het kennismakingsgesprek niet klikken tussen de zorgverlener en de cliënt, dan zoeken we een andere zorgverlener. We vinden het belangrijk dat de cliënt en de zorgverlener goed met elkaar kunnen opschieten.

Samenwerking met de Stichting Informele Zorg Twente

Aster Zorg heeft een samenwerkingsverband met de Stichting Informele Zorg Twente (SIZT). Deze stichting ondersteunt mantelzorgers in Twente. Daarnaast kunnen vrijwilligers zich aansluiten bij de SIZT. Wanneer wij inschatten dat ondersteuning vanuit de SIZT kan bijdragen aan het welzijn van onze cliënten, dan schakelen wij in overleg de SIZT in. De SIZT kan dan de mantelzorger van onze cliënt ondersteunen, of er kan via de SIZT een zorgvrijwilliger worden ingezet.

De “Op weg dienst”.

De zorg is sinds begin 2015 ingrijpend veranderd. We kunnen ons voorstellen dat u het moeilijk vindt om te weten waar u terecht kunt met uw vraag over de zorg. Hierbij kan Aster Zorg u helpen.

Met de “Op weg dienst” helpen we u op weg in de zorg. Dit is een gratis gesprek met u, waarbij ook een familielid of mantelzorger aanwezig kan zijn. Het doel van dit gesprek is om samen met u te onderzoeken waar u behoefte aan heeft. Vervolgens kunnen we u adviseren hoe u de zorg, die u nodig hebt, kunt regelen. Wij helpen u op weg! Wilt u meer weten over de “Op weg dienst”? Kijk dan hier. U kunt ook direct een vrijblijvend gesprek aanvragen via ons contactformulier, of via info@asterzorg.nl

Dagbesteding ook mogelijk zonder indicatie

Dagbesteding van Aster Zorg
We hebben al eerder bericht over de mogelijkheden van Dagbesteding bij Aster Zorg (in dit bericht). De dagbesteding van Aster Zorg is op kinderboerderij Noord en op het volkstuinencomlex tegenover de kinderboerderij. […]

Dienstencheques huishoudelijke hulp blijft mogelijk bij de Twentse gemeenten in 2017

In 2015 en in 2016 was het voor inwoners in Twente die voldeden aan de voorwaarden mogelijk om extra uren huishoudelijke hulp in te kopen voor een gereduceerd tarief. Dit kon door middel van de […]

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek: klanten van Aster Zorg erg tevreden

Aster Zorg heeft onlangs het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het resultaat van dit onderzoek is dat de cliënten waar Aster Zorg de huishoudelijke hulp verzorgt, zeer tevreden zijn. Het klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd onder alle cliënten die […]